OMNIEL

Be Smart. Be Innovative. Be Sure.
OMNIEL believes in the power of technology innovation & excellence to transform your organization, make things work better … and take your business to the next level effectively, efficiently and economically.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-16:00PM
Saturday - Sunday CLOSED
Top

VAS riešenia

Naše riešenia sú realizované vo vzájomnej spolupráci so zákazníkom. Na základe Vašej vízii a nášho know-how vytvoríme jedinečné riešenie.

VAS (Visual Automation System)

Cenovo dostupné, komplexné a škálovateľné riešenia spájajúce výhody MES a ERP systémov v jednom centralizovanom riešení. Efektívne využíva a analyzuje získané údaje k zefektívneniu procesov, eliminácii problémov, prispieva k zvýšeniu spoľahlivosti a štandardizácii. Uplatnenie si nájde na každom oddelení od výroby až po podporné oddelenia. Vďaka univerzálnosti a centralizovanému riešeniu budú všetky údaje prepojiteľné a dostupné. Integrovaný systém agregácie a vyhodnocovania údajov spolu s umelou inteligenciou umožňujú včasnú detekciu a predikciu problémov, čím výrazne prispievajú k eliminácii strát. Systém je pripravený vyhovieť aj náročným požiadavkám zákazníka.

IoT Automation

IoT technológie, zber údajov a riadenie zariadení ******** PRODUKCIA, TECHNOLÓGIA, KVALITA, FACILITY

MES systémy

Vyhodnocovanie, predikovanie, riadenie procesov a zariadení, vizualizovanie a reportovanie ******** PRODUCKIA, TECHNOLÓGIA, KVALITA, ÚDRŽBA, PLÁNOVANIE, LOGISTIKA, FACILITY

ERP systémy

Evidencia, plánovanie, koordinácia, správa všetkých zdrojov, pracovísk a funkcií ******** PRODUCKIA, TECHNOLÓGIA, KVALITA, ÚDRŽBA, PLÁNOVANIE, LOGISTIKA, PREDAJ, FACILITY, BEZPEČNOSŤ, ENVIRO, NÁKUP, IT

Iné systémy

Špecifické riešenia ******** INDIVIDUÁLNE VYUŽÍVANIE

S nami získate viac

Individuálny prístup a naše know-how z výrobnej sféry Vám pomôžu zefektívniť procesy a dosiahnuť excelentné výsledky. Snažíme sa Vám porozumieť a pochopiť firemné procesy.