OMNIEL

Be Smart. Be Innovative. Be Sure.
OMNIEL believes in the power of technology innovation & excellence to transform your organization, make things work better … and take your business to the next level effectively, efficiently and economically.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-16:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

OMNIEL, s.r.o.

info@omniel.eu

Top

Ponuka služieb

Vďaka dlhoročným skúsenostiam vo výrobnom prostredí, sledovaním a analýzou firemných procesov, inovatívnym myslením sme odlišní od našej konkurencie. Snažíme sa vidieť veci očami našich zákazníkov a porozumieť ich potrebám. Naše riešenia tvoríme spoločne s odborníkmi v danej oblasti. Využívaním našich riešení budete rýchlo a efektívne napredovať. Podporíme vás službami poradenstva v oblasti priemyselného inžinierstva a systémov kvality.
Zefektívnite vnútro firemné procesy na maximum s využitím profesionálnych a inovatívnych VAS riešení navrhnutých na mieru.

MES a Industry 4.0

Online sledovanie pohybu materiálu a zdrojov celým výrobným tokom, riadenie všetkých elementov v procese. MES pomáha optimalizovať podmienky vo výrobe s cieľom dosiahnuť čo najlepší výstup. Budovanie riešení v konceptu Industry 4.0, predstavuje novú etapu v riadení zdrojov a procesov s využitím technológií IoT.

ERP

Jedinečné riešenia navrhnuté na mieru, využívajúce prvky umelej inteligencie. Prinášajú výrazne zefektívnenie do vašej práce, procesov, zníženie nákladov a zdrojov. Integrované funkcie pre zaizovanie procesov výrazne redukujú reakčné časí a spracovanie výstupov. So softvérom na mieru platíte len za to, čo skutočne potrebujete.

Poradenstvo

Podpora a poradenstvo pre efektívne nasadenie VAS riešení, skrátenie doby výroby, optimalizáciu využitia zdrojov, plánovania procesov,... Konzultácie v oblastiach plánovania, zavádzania a zlepšovania systémov kvality podľa normy ISO 9001 a IATF 16949. Školenia a príprava k produktovým, procesným a zákazníckym auditom a TQM nástrojov. Audítorské činnosti.

VAS riešenia

Naše riešenia sú realizované vo vzájomnej spolupráci so zákazníkom. Na základe Vašej vízii a nášho know-how vytvoríme jedinečné riešenie.

VAS (Visual Automation System)

Cenovo dostupné, komplexné a škálovateľné riešenia spájajúce výhody MES a ERP systémov v jednom centralizovanom riešení. Efektívne využíva a analyzuje získané údaje k zefektívneniu procesov, eliminácii problémov, prispieva k zvýšeniu spoľahlivosti a štandardizácii. Uplatnenie si nájde na každom oddelení od výroby až po podporné oddelenia. Vďaka univerzálnosti a centralizovanému riešeniu budú všetky údaje prepojiteľné a dostupné. Integrovaný systém agregácie a vyhodnocovania údajov spolu s umelou inteligenciou umožňujú včasnú detekciu a predikciu problémov, čím výrazne prispievajú k eliminácii strát. Systém je pripravený vyhovieť aj náročným požiadavkám zákazníka.

IoT Automation

IoT technológie, zber údajov a riadenie zariadení ******** PRODUKCIA, TECHNOLÓGIA, KVALITA, FACILITY

MES systémy

Vyhodnocovanie, predikovanie, riadenie procesov a zariadení, vizualizovanie a reportovanie ******** PRODUCKIA, TECHNOLÓGIA, KVALITA, ÚDRŽBA, PLÁNOVANIE, LOGISTIKA, FACILITY

ERP systémy

Evidencia, plánovanie, koordinácia, správa všetkých zdrojov, pracovísk a funkcií ******** PRODUCKIA, TECHNOLÓGIA, KVALITA, ÚDRŽBA, PLÁNOVANIE, LOGISTIKA, PREDAJ, FACILITY, BEZPEČNOSŤ, ENVIRO, NÁKUP, IT

Iné systémy

Špecifické riešenia ******** INDIVIDUÁLNE VYUŽÍVANIE

Spracovanie dát

Pomôžeme Vám premeniť dáta na efektívne informácie a napomôcť pri rozhodovaní a v raste.

ZBER A KONSOLIDÁCIA DÁT

Vstupné dáta z rôznych zdrojov (XML, CSV, EXCEL, ACCESS, SAP, MSSQL, MySQL, Oracle, PLC, Hand Terminals, iné zriadenia a zdroje)

AGREGÁCIA

Zoskupenie veľkého množstva dát do rozumných menších celkov.

REPORTING A ANALÝZA

Rýchly a efektívny Reporting a Analýza (Power BI, SSRS, Excel, Web)

VIZUALIZÁCIA

Aktuálny prehľad dôležitých ukazovateľov priamo na obrazovkách (PC, Tablet, Chytré hodinky a Telefón, Infopanely, Priemyselné obrazovky, Kiosk,..)

MANAŽMENT

Presnosť

Rýchlosť

Cielenosť

„Zorientovať sa v množstve dát a vytiahnuť z nich rýchlo podstatné a presné informácie je to čo Vás približuje k vášmu cieľu“

q

S nami získate viac

Individuálny prístup a naše know-how z výrobnej sféry Vám pomôžu zefektívniť procesy a dosiahnuť excelentné výsledky. Snažíme sa Vám porozumieť a pochopiť firemné procesy.

q

Vývoj MES a ERP aplikácií na základe potrieb zákazníka.

q

Sofistikované riešenie integrácii dát, analýz a reportingu.

Vždy v obraze s rýchlim reportingom a vizualizáciou.

q

Vstúpte do novej dimenzie riadenia s využitím inovatívnych riešení.