OMNIEL

Be Smart. Be Innovative. Be Sure.
OMNIEL believes in the power of technology innovation & excellence to transform your organization, make things work better … and take your business to the next level effectively, efficiently and economically.

Working Hours

Monday - Friday 08:00AM-16:00PM
Saturday - Sunday CLOSED

OMNIEL, s.r.o.

info@omniel.eu

Top

Kto sme

Spoločnosť OMNIEL, s.r.o. so sídlom na Slovensku, ponúka komplexné informačné riešenia a služby v 3 krajinách EÚ (Slovensko, Česko, Taliansko). S využitím know-how v oblasti zefektívnenia procesov a inovatívnych riešení, prinášame svojim zákazníkom komplexné systémy na mieru. Poskytujeme spracovanie a analýzu dát, budovanie dátových skladov, big dáta, vizualizáciu, reporting, vývoj desktopových a mobilných aplikácií, MES a ERP systémy, návrh a dizajn HW riešení.

Naše poslanie

OMNIEL vedie sila technologickej inovatívnosti a excelentnosti, aby Vašu organizáciu pretransformovala a zlepšíla procesy. Aby Vaše podnikanie prešlo na ďalšiu úroveň efektívne a ekonomicky. Špecializujeme sa na riešenia, aplikácie a profesionálne služby pre IT technológie a inovatívnosť.

Profesionálny prístup

Profesionálny prístup ku klientom považujeme za štandard. Snažíme sa pristupovať ku každému individuálne.

q

Inovatívne myslenie

Prehlbujeme našu spoluprácu s výrobcami nových technológii v oblasti vývoja. Smerujeme ich vývoj a naše riešenia správnym smerom na základe Vašich potrieb.

q

Rýchly rast

Naučili sme sa načúvať a reálne vidieť aktuálne možnosti, ktoré sú dostupné v rýchlo meniacom sa svete. Pomáhame naplniť Vaše očakávania k dosiahnutiu vysokých cieľov.

OMNIEL je spoločnosť so zameraním na digitalizáciu, inovatívne, komplexné riešenia, zefektívnenia procesov, reporting, dizajn a poskytovanie služieb.

OMNIEL TECHNOLOGY

OMNIEL DIGITAL

Kontakt

OMNIEL, s.r.o.

Slovensko

IČO: 45843546, DIČ: 2023114566

info@omniel.eu

Neváhajte sa na nás obrátiť. Sme pripravení Vám pomôcť na ceste k úspechu.